Mūsu misija

Apmācību centrs Doctors SafeTrain tika izveidots ar mērķi papildināt ārstu, veterinārārstu un medicīnas māsu profesionālo izaugsmi, veicinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidi, kas ir panākumu ķīla medicīnā. Tieši tādēļ par ļoti svarīgu uzskatām vadošo Eiropas valstu ekspertu piesaisti apmācību procesam.
 
Ne par velti nosaukumā esam ietvēruši SafeTrain - tas atgādina to, ka personāla izglītošana jāveic apstākļos, kādi imitē reālu darbību operāciju zālē, izmantojot dzīvos audus. Tādējādi iespējams uzlabot medicīnas personāla kvalifikāciju atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem standartiem. Uzsākot operēt, klīnikas pacientu ķirurgam ir jābūt labi sagatavotam un operāciju etapiem jānorit bez aizķeršanās.
 
Doctors SafeTrain apmācību uzsvars tiks vērsts uz invazīvu medicīnisko manipulāciju veicoša personāla (ķirurgi, operāciju māsas) izglītošanu.
                                                                                                   
Esam pateicīgi Rīgas Stradiņa un Latvijas Lauksaimniecības universitāšu rektoriem un mācību spēkiem par mums sniegto atbalstu un uzticību Doctors SafeTrain centra izveidē.
 
Būsim gandarīti, ja ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas savienības un citu pasaules valstu ārsti, veterinārārsti un operāciju māsas pēc nodarbību apmeklējuma Doctors SafeTrain apmācību centrā būs papildinājuši savas zināšanas ar jaunu pieredzi un modernām atziņām, lai tās pielietotu praktiskajā darbā savu pacientu ārstēšanā.