Par mums

Starptautiskas medicÄ«nas kompetenču centrs „Doctors SafeTrain fonds” ārstu, veterinārārstu un apkalpojošÄ personāla profesionālai tālākizglÄ«tÄ«bai un izaugsmei. Centrs ir izveidots, sadarbojoties divām Latvijas vadošajām universitātēm:

Mūsu mērķis

ar profesionālās tālākizglÄ«tÄ«bas atbalstu mazināt pacientu ārstēšanā un aprÅ«pē pieļautās kļūdas, tā ceļot ārstniecisko iestāžu veselÄ«bas aprÅ«pes kvalitāti un profesijas prestižu.

Tālākizglītība ar katru dienu kļūst arvien nozīmīgāka ikdienas darba sastāvdaļa. Palielinoties pacientu plūsmai, klīnikās, kur to tur vērtē un rūpējas, atliek arvien mazāk laika un vietas.

ĶirurÄ£ija sākas galvā! Roku veiklÄ«bas un tehnisko prasmju uzlabošana un papildināšana, it Ä«paši jaunajiem ārstiem, ir akÅ«ti nepieciešama, lai veidotu izcilu profesionālu mediÄ·a karjeru. Konkurence nesnauž!

Ne par velti nosaukumā esam ietvēruši SafeTrain - tas atgādina to, ka personāla izglÄ«tošana jāveic apstākļos, kādi imitē reālu darbÄ«bu operāciju zālē, izmantojot dzÄ«vos audus. Tādējādi iespējams uzlabot medicÄ«nas personāla kvalifikāciju atbilstoši Eiropas SavienÄ«bā pieņemtajiem standartiem. Uzsākot operēt, klÄ«nikas pacientu Ä·irurgam ir jābÅ«t labi sagatavotam un operāciju etapiem jānorit bez aizÄ·eršanās.

MÅ«su uzdevums

rÅ«pēties, lai mediÄ·u teorētiskās un praktiskās zināšanas piedzÄ«vo briedumu, lai katrs kursu dalÄ«bnieks aizejot savā ikdienā pielieto jauniegÅ«tās vai papildinātās prasmes maksimāli droši un pārliecinoši.

Mūsu centrā

Jums kā dalībniekam ir pieejami

Tematiskie, realitātei pietuvināti semināri, kuru laikā kursants apgÅ«st teorētisko un praktisko daļu. Mēs dodam iespēju trenēties, izmantojot modernu operāciju aprÄ«kojumu, treinerus un narkotizētus dzÄ«vos audus.

Profesionālo pavadÄ«jumu nodrošina augsti kvalificēti eksperti, nozares profesionāļi no Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klÄ«nikām. MācÄ«bu saturs dod iespēju darboties laparaskopiskajā Ä·irurÄ£ijā un ginekoloÄ£ijā, minimāli invazÄ«vajā bērnu Ä·irurÄ£ijā, traumu Ä·irurÄ£ijā, u.c., sākot ar bāzes kursu un tālāk.

Operāciju treniņi slimnīcas nodaļas virsārstam ar viņa komandu

KlÄ«nikas nodaļas atbildÄ«gais ārsts ar savu komandu darbojas realitātei pietuvinātos mācÄ«bu treniņos savas komandas darba iemaņu stiprināšanai. Treniņš sarežģītu operatÄ«vo prasmju pilnveidošanai un atkārtošanai un iegÅ«to zināšanu stiprināšanai. Kursanti darbojas moderni aprÄ«kotā operāciju zālē, izmantojot narkotizētus vai eitanizētus dzÄ«vos audus, realitātei tuvos audu modeļus. 

Semināri pēc pasÅ«tÄ«tāja programmas

Jums kā attiecÄ«ga produkta ražotājam vai izplatÄ«tājam ir svarÄ«gi, lai potenciālie un esošie klienti māk strādāt ar jÅ«su produktu, bet jÅ«su darbinieki māk to prezentēt savam klientam. PalÄ«dzēsim Jums noorganizēt un pēc nepieciešamÄ«bas arÄ« novadÄ«t mācÄ«bu kursu pēc JÅ«su programmas.

Produkta lietotāja treniņš

Komplekss treniņš ar jaunu produktu un operatÄ«vo metodiku apgÅ«šanu, izmatojot pacienta aizvietotājmodeļus (dzÄ«vos un aizvietotājaudus).

Aprīkojums

Moderni aprÄ«kotas operāciju zāles, ar klÄ«nisko aprÄ«kojumu, kas nepieciešamas attiecÄ«gu manipulāciju un ārstu un medicÄ«niskā personāla tālākizglÄ«tÄ«bas nodrošināšanai.

Kursu valoda

MācÄ«bas tiek organizētas latviešu, krievu un angļu valodās.

Pakalpojumu komplekss, ko var saņemt mūsu centrā:

  • semināra vai kursa plānošana;

  • referenta nodrošinājums;

  • dalÄ«bnieku apziņošana;

  • tālākizglÄ«tÄ«bas punktu organizēsana sadarbÄ«bā ar atbilstÄ«go mediÄ·u asociāciju;

  • aprÄ«kojuma, izmantojamo darba materiālu nodrošināšana;

  • atpÅ«tas paužu organizēšana kursa starplaikā;

  • ā€‹kursa plānošana atbilstoši tiesiskai likumdošanai un ētiskajiem aspektiem.

Papildus piedāvājums

Grupai 

  • IzdevÄ«gākais lidojums uz RÄ«gu

  • ViesnÄ«ca

  • Transfērs

Individuāli

Ja vēlaties ieturēt pauzi no ikdienas steigas un veltÄ«t sevi pamatÄ«gai mācÄ«bu vielas apguvei, ir jāatceras arÄ« par brÄ«vu brÄ«di pirms, vai pēc intensÄ«vas mācÄ«bu dienas. Pēc jÅ«su pieprasÄ«juma un vēlmes, piedāvājam aktÄ«vo, kultÅ«ras vai gardēžu pauzi. Kur prāts un Ä·ermenis var atslābt, lai nākošÄ dienā turpinātu ar jaunu spēku. Ja esat kopā ar Ä£imeni un vēlaties pagarināt savu uzturēšanos, piedāvāsim attiecÄ«gu programmu dažas jaukas dienas kopā bÅ«šanai.